<rt id="muywg"><small id="muywg"></small></rt>

黃毅勇

發布時間:2019.01.16 14:40
 
 姓名:黃毅勇
 性別:男
   出生年月:1978.12

 學歷/學位:研究生/博士

 職稱:教授/博士生導師

 聯系電話:

 Email: huangyy@whut.edu.cn

 教育經歷: 

 2007年在中國科學院化學研究所獲得博士學位(導師:范青華研究員)

 研究經歷: 

 博士畢業即在日本學術振興會基金資助下與日本名古屋工業大學著名有機氟化學家Norio Shibata教授合作開展含三氟甲基手性化合物的合成研究(JSPS postdoctoral researcher);兩年后進入日本東京大學,在著名有機化學家Shū Kobayashi教授小組從事手性低氧化態銦催化劑的開發及其不對稱催化應用研究 (NEDO postdoctoral researcher);2012起任職于武漢理工大學化生學院化學系,被聘為湖北省級人才、博士研究生導師和湖北省化學化工學會理事?,F主持國家自然科學面上基金兩項和湖北省杰出青年基金,獲2016年度“Thieme Chemistry Journal Award”。已培養博士畢業生1名(新加坡南洋理工大學進行博士后研究)和碩士畢業生多名。與日本東京大學、名古屋工業大學、愛丁堡大學、和中國科學院化學研究所等國內外高校和研究所都有緊密的合作交流關系。迄今已在Angew. Chem. Int. Ed.等期刊發表SCI論文40篇,他引800多次。 

 研究領域: 

 綠色化學;基于手性藥物中間體的不對稱合成方法學研究;均相有機(金屬)不對稱催化。

 教學科研概況: 

 講授本科生的精細有機合成和綜合化學實驗,以及研究生的應用催化化學。已畢業博士一名(赴新加坡南洋理工大學進行博士后研究)。與日本東京大學和名古屋工業大學、英國愛丁堡大學、中國科學院化學研究所等國內外高校和研究所都有緊密的合作交流。迄今已在Angew. Chem. Int. Ed.等期刊發表SCI論文40余篇,他引700多次。擔任Angew. Chem. Int. Ed.,Chem. Eur. J.,Adv. Synth. Catal.,Org. Lett.等期刊審稿人。  

 代表性論文與專著: 

 (1) Ze-Hun Cao, Yu-Hao Wang, Subarna Jyoti Kalita, Uwe Schneider and Yi-Yong Huang*. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1884 – 1890. 

 (2) Feng Cheng, Subarna Jyoti Kalita, Zhen-Ni Zhao, Xing Yang, Yan Zhao, Uwe Schneider, Norio Shibata, and Yi-Yong Huang*. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 16637 – 16643. 

 (3) Xing Yang, Feng Cheng, Ying-Da Kou, Shuai Pang, Yong-Cun Shen, Yi-Yong Huang,* and Norio Shibata. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 1510 –1514. (IF: 12.102)  

 (4) Yi-Yong Huang*, Xing Yang, Zongchao Lv, Chen Cai, Cheng Kai, Yong Pei, Yu Feng. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 7299-7304.    

 (5) Xing Yang, Subarna Jyoti Kalita, Srinivas Maheshuni, Yi-Yong Huang*. Coordination Chemistry Reviews 2019, 392, 35–48.   

 (6) Shuai Pang, Xing Yang, Ze-Hun Cao, Yu-Long Zhang, Yan Zhao, and Yi-Yong Huang*. ACS Catal. 2018, 8, 5193?5199.   

 (7) Yi-Yong Huang*, Chen Cai, Xing Yang, Zong-Chao Lv, and Uwe Schneider. ACS Catal. 2016, 6, 5747?5763.  

 (8) Yi-Yong Huang,* Zong-Chao Lv, Xing Yang, Zhao-Lei Wang, Xiao-Xue Zou, Zhen-Ni Zhao and Fei Chen. Green Chem. 2017, 19, 924–927.   

 (9) Subarna Jyoti Kalita, Yi-Yong Huang,* Uwe Schneider. Science Bulletin 65 (2020) 1865–1868 

 (10) Subarna Jyoti Kalita, Feng Cheng, and Yi-Yong Huang.* Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 2778– 2800. (Very Important Publication) 

 (11) Yu-Long Zhang, Zhen-Ni Zhao, Wang-Lai Li, Jing-Jie Li, Subarna Jyoti Kalita, Uwe Schneider and Yi-Yong Huang*. Chem. Commun., 2020, 56, 10030–10033 

 (12) Yang Zhou, Zhen-Ni Zhao, Yu-Long Zhang, Jun Liu, Quan Yuan, Uwe Schneider, and Yi-Yong Huang*. Chem. Eur. J. 2020, 26, 10259 – 10264 (hot paper) 

 (13) Xing Yang, Zhuo Chen, Yuan Cai, Yi-Yong Huang* and Norio Shibata. Green Chem. 2014, 16, 4530-4534.  

 (14) Xing Yang, Ze-Hun Cao, Yang Zhou, Feng Cheng, Zi-Wei Lin, Zhi Ou, Ye Yuan, and Yi-Yong Huang*. Org. Lett. 2018, 20, 2585?2589.   

 (15) Yu-Long Zhang, Bo-Jun He, Yi-Wen Xie, Yu-Hao Wang, Yi-Long Wang, Yong-Cun Shen, and Yi-Yong Huang*. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 3074-3079.    

 (16) Yi-Yong Huang*, Xing Yang, Zhuo Chen, Francis Verpoort and Norio Shibata. Chem. Eur. J. 2015, 21, 8664-8684.   

 (17) Zi-Wei Lin, Yang Zhou, Zhen-Ni Zhao, Yan Zhao, Jun Liu and Yi-Yong Huang*. Org. Chem. Front., 2019, 6, 751–755.   

 (18) Xing Yang, Shuai Pang, Feng Cheng, Yue Zhang, Ya-Wei Lin, Quan Yuan, Fang-Lin Zhang, and Yi-Yong Huang*. J. Org. Chem. 2017, 82, 10388?10397.    

 (19) Xing Yang, Feng Zhang, Yang Zhou and Yi-Yong Huang*. Org. Biomol. Chem., 2018, 16, 3367–3371.   

 (20) Zhi Ou, Qian Huang, Ying-Da Kou, Feng Cheng, Subarna Jyoti Kalita, Zhen-Ni Zhao and Yi-Yong Huang*. Asian J. Org. Chem. 2019, 8, 2184–2187  

    (21) Ying-Da Kou, Zhen-Ni Zhao, Xing Yang, Subarna Jyoti Kalita, Xue-Jian Chen, Zhi-Zhong Xie, Yan Zhao and Yi-Yong Huang*. Asian J. Org. Chem. 2018, 7, 1830–1834. (封面文章

 代表性專利: 

 (1) 一種手性1,3-丁二烯-2-仲醇的制備方法, 中國發明專利(ZL 201510143604.6

 (2) β-氟烷基-β-氨基酸類化合物的制備方法, 中國發明專利(CN 201510612772.5  

 (3) 鋅參與的1,3-丁二烯仲醇的合成, 中國發明專利(ZL 201610937259.8 

    (4) 一種1,4-二硼酸酯-2-丁炔的制備方法及其應用, 中國發明專利(ZL 201610937459.3
附件下載:   
上海快三