<rt id="muywg"><small id="muywg"></small></rt>

張成潘

發布時間:2019.01.16 15:35
 
 姓名:張成潘
 性別:男
  出生年月:1982/04

 學歷/學位:博士

 職稱:教授

 聯系電話:18108622150

 Email: cpzhang@whut.edu.cn

 教育經歷 

 2001/9-2005/7   重慶醫科大學藥學院,攻讀學士學位

 2006/9-2011/7   中科院上海有機化學研究所,攻讀博士學位

 研究經歷

 2005/9-2006/7   重慶醫科大學藥學院,實驗技術員

 2011/8-2012/8   夏威夷大學,從事博士后研究

 2012/9-2014/7   德州農工大學(TAMU),從事博士后研究

 2014/9至今    武漢理工大學教授,博士生導師,武漢理工大學青年拔尖人才(第一層次)。

 研究領域 

 有機氟化學、藥物化學

 1、含氟金屬配合物的合成與反應研究

 2、新型含氟試劑的合成與反應研究

 3、過渡金屬催化的氟化和氟烷基化反應研究

 4、芳基锍鹽的合成與性質研究

 5、生物活性有機小分子的設計與合成

 6、含氟功能材料的研制

 代表性論文與專著 

 1. C.-L. Zhao, Q.-Y. Han, C.-P. Zhang*. Org. Lett. 2018, 20, 6480-6484.

 2. H.-X. Song, Q.-Y. Han, C.-L. Zhao, C.-P. Zhang*. Green Chem. 2018, 20, 1662-1731.

 3. Z.-Y. Tian, X.-X. Ming, H.-B. Teng*, Y.-T. Hu, C.-P. Zhang*. Chem. Eur. J. 2018, 24, 13744-13748.

 4. Z.-Y. Tian, Y.-T. Hu, H.-B. Teng, C.-P. Zhang*. Tetrahedron Lett. 2018, 59, 299-309.

 5. T. Dong, J. He, Z.-H. Li, C.-P. Zhang*. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 1327-1335.

 6. J.-Bin. Han, T. Dong, D.A. Vicic, C.-P. Zhang*. Org. Lett. 2017, 19, 3919-3922.

 7. Z.-Y. Tian, S.-M. Wang, S.-J. Jia, H.-X. Song, C.-P. Zhang*. Org. Lett. 2017, 19, 5454-5457.

 8. L. Yang, T. Dong, H.M. Revankar, C.-P. Zhang*. Green Chem. 2017, 19, 3951-3992.

 99. X.-Q. Hu, J.-B. Han, C.-P. Zhang*. Eur. J. Org. Chem. 2017, 2, 324-331.

 10. J.-B. Han, H.-L. Qin, S.-H. Ye, L. Zhu*, C.-P. Zhang*. J. Org. Chem. 2016, 81, 2506-2512.

 11. S.-M. Wang, X.-Y. Wang, H.-L. Qin, C.-P. Zhang*. Chem. Eur. J. 2016, 22, 6542-6546.

 12. L. Zhu*, L.-S. Wang, B. Li, B. Fu, C.-P. Zhang*. W. Li, Chem. Commun. 2016, 52, 6371-6374.

 13. G.-F. Zha, J.-B. Han, X.-Q. Hu, H.-L. Qin, W.-Y. Fang, C.-P. Zhang*. Chem. Commun. 2016, 52, 7458-7461.

 14. X.-H. Liu, J. Leng, S.-J. Jia, J.-H. Hao, F. Zhang, H.-L. Qin, C.-P. Zhang*. J. Fluorine Chem. 2016, 189, 59-67.

 15. J. Yang, Q.-Y. Han, C.-L. Zhao, T. Dong, Z.-Y. Hou, H.-L. Qin, C.-P. Zhang*. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 7654-7658.

 16. S.-M. Wang, H.-X. Song, X.-Y. Wang, N. Liu, H.-L. Qin, C.-P. Zhang*. Chem. Commun. 2016, 52, 11893-11896.

 17. J.-B. Han, L. Yang, X. Chen, G.-F. Zha, C.-P. Zhang*. Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 4119-4124.

 18. W.-Y. Fang, T. Dong, J.-B. Han, G.-F. Zha, C.-P. Zhang*. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 11502-11509.

 19. C.-P. Zhang, Z. Xi, K.M. Mueller, B.J. Holliday, H.S. Bazzi, J.A. Gladysz. Dalton Trans. 2015, 44, 19615-19624.

 20. J.-B. Han, J.-H. Hao, C.-P. Zhang*, H.-L. Qin. Curr. Org. Chem., 2015, 19, 1554-1565.

 21. S.-M. Wang, J.-B. Han, C.-P. Zhang*, H.-L. Qin*, J.-C. Xiao*. Tetrahedron, 2015, 71, 7949-7976.

 22. C.-P. Zhang, Q.-Y. Chen, Y. Guo, J.-C, Xiao, Y.-C. Gu. Coord. Chem. Rev. 2014, 261, 28-72.

 23. C.-P. Zhang, H. Wang, A. Klein, C. Biewer, K. Stirnat, Y. Yamaguchi, L. Xu, V. Gomez-Benitez, D.A. Vicic. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 8141-8144.

 24. C.-P. Zhang, D.A. Vicic. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 183-185.

 25. C.-P. Zhang, Q.-Y. Chen, Y. Guo, J.-C. Xiao, Y.-C. Gu. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 4536-4559.

 26. C.-P. Zhang, D.A. Vicic. Organometallics, 2012, 41, 7915-7919.

 27. C.-P. Zhang, D.A. Vicic. Chem. Asian J. 2012, 7, 1756-1758.

 28. C.-P. Zhang, Z.-L. Wang, Q.-Y. Chen, C.-T. Zhang, Y.-C. Gu, J.-C. Xiao. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1896-1900.

 29. C.-P. Zhang, Z.-L. Wang, Q.-Y. Chen, C.-T. Zhang, Y.-C. Gu, J.-C. Xiao. Chem. Commun. 2011, 47, 6632-6634.

 30. C.-P. Zhang, J. Cai, C.-B. Zhou, X.-P. Wang, X. Zheng, Y.-C. Gu, J.-C. Xiao. Chem. Commun. 2011, 47, 9516-9518.

 代表性專利 

 1. 肖吉昌, 張成潘, CN101973829A, 2010.

 2. 張成潘, 汪詩夢, 董濤, 韓家斌, CN105017320A, 2015.

 3. 張成潘, 韓秋燕, 楊靜, 趙成龍, CN106349071A, 2017.

 4. 張成潘, 宋海霞, 韓家斌, 楊煉, 查高峰, 胡瀟謙, CN106432009A, 2017.

 5. 張成潘, 韓家斌, 楊煉, 董濤, CN107118143A, 2017.

 6. 張成潘, 韓洲周, 董濤, CN109053536A, 2018.

 

附件下載:   
上海快三